Undersökningar

PSA-prov

En PSA-mätning och en rektalpalpation är basen för läkarens bedömning om det finns en misstanke om prostatacancer. En rektalpalpation innebär att läkaren känner med fingret via ändtarmen (rectum) på prostatan för att känna på dess konsistens och om det finns några förhårdnader. För att utesluta prostatacancer måste cellprov tas.

Ultraljud och biopsi

Transrektal ultraljudsundersökning (TRUL) och biopsi utförs för att utesluta prostatacancer. Både palpationsfynd och förhöjda PSA-värden kan orsakas av andra åkommor än prostatacancer, exempelvis prostatit (inflammation i prostatan)och benign (godartad) prostataförstoring.

Provtagningen sker med ultraljudvägledd biopsi via ändtarmen. Det är nödvändigt att ta ca 10 små vävnadsbitar ur prostata för mikroskopisk undersökning. De flesta beskriver obehaget som måttligt. Det är inte ovanligt att det efter provtagningen uppstår blod i urinen, sädesvätskan och avföringen. Rikligt vätskeintag brukar räcka för att skölja ren blåsan. Patienten får antibiotika före och efter undersökning för att minska risken för infektion. Patienter som tar Waran (blodförtunnande medel) bör halvera dosen 3 dagar innan cellprovtagningen. Provsvar lämnas vid ett återbesök ca 4 veckor efter undersökningen.

Cystoskopi

En cystoskopi görs för att ta reda på orsaken bakom besvär från urinvägarna. Besvär från urinvägarna är mycket vanliga och symtomen kan vara likartade vid många olika sjukdomar i urinblåsa eller urinrör. Sjukdomar kan vara infektioner, inflammationer, sten i urinblåsan, förträngningar i urinröret, cancer i urinblåsan.

För att kunna ställa rätt diagnos behöver man göra en cystoskopi. Doktorn använder ett cystoskop där en kamera är kopplad och kan då se en bild på en bildskärm. Cystoskopet förs in via urinröret och vidare in i urinblåsan. En svag saltlösning spolas in för att spänna ut urinrör och blåsa så att läkaren ska se bättre. Innan undersökningen tvättas underlivet av med bakteriedödande lösning och urinröret bedövas med bedövningssalva. Undersökningen brukar ta ca 5-10 min.

Cystoskopi görs på både kvinnor och män, för kvinnor innebär det inget större obehag,
p g a ett kort urinrör. För män kan det kännas lite mer obehagligt när cystoskopet förs in via slutmuskeln, men det underlättar om du kan slappna av. Vi använder böjliga cystoskop där du kan ligga på rygg, vilket brukar kännas bekvämare för patienten.

Du kan gå hem efter undersökningen, det är rätt vanligt att det kan svida och blöda lite efteråt. Om det inte går över, kan det tyda på infektion och du bör kontakta din doktor. Ta kontakt med akutmottagningen om besvären blir svåra.

Förberedelser

Du behöver inte förbereda dig på något speciellt sätt, men om du tar medicin eller har allergi bör du berätta det för doktorn.