Interstitiell cystit

Interstitiell cystit (IC) är en kronisk inflammatorisk sjukdom i urinblåsan. Cirka 90 % som drabbas är kvinnor och orsaken till varför man drabbas är inte känd.

Symtom

Smärta vid blåsfyllnad som lättar vid tömning. 
Frekventa vattenkastningar dygnet runt, samt obehag över blåsan och bäckenområdet. Antibiotikabehandling har ingen effekt på symptomen.

Så ställs diagnosen

För att diagnostisera interstitiell cystit (IC) måste andra sjukdomar först uteslutas som orsakar liknande symtom. Urinodling tas alltid för att se om det finns bakterier i blåsan. 
Diagnosen ställs med hjälp av cystoskopi (undersökning av urinblåsan via ett instrument med förstorande optik) och vävnadsprover från blåsslemhinnan som görs under någon form av komplett bedövning.