Landsting

Vi har avtal med Stockholms läns landsting, vilket innebär att vi kan ta emot patienter från andra landsting inom ramen för vårt avtal.

Vi arbetar på uppdrag av SLL vilket innebär att vi tillhandahåller mottagningstid enligt vårdgarantin.

Avgifter och regler i samband med ditt besök är de samma som inom Stockholms Läns Landsting, läs mer på www.vardguiden.se  Om du har ett frikort så gäller det givetvis vid ditt besök hos oss.

Om du har några frågor om hur du gör för att komma till oss är du alltid välkommen att kontakta oss!