Medarbetare

Dr Lennart Wagrell

Leg. läkare

Medicine doktor, specialist urologi, verksamhetschef.

Dr Per Folmerz

Leg. läkare

Specialist urologi och allmän kirurgi, vikarierande läkare

Dr Thomas Hopfgarten

Leg. läkare

Specialist urologi

Dr Gunnar Trygg

Leg Läkare

Specialist i urologi

Lena Stig

Leg. sjuksköterska

Uroterapeut / Distriktsköterska

Lotta Wallinder

Leg. sjuksköterska / Kontaktsjuksköterska

Britt Janhart

Undersköterska

Kristina Gårdsäter

Undersköterska

Camilla Söderlund

Undersköterska