Dr Per Folmerz

Dr Per Folmerz

Leg. läkare

Specialist urologi och allmän kirurgi, vikarierande läkare