Peyronies sjukdom

Krökt eller böjd penis vid erektion kan vara medfödd eller förvärvad. Det medfödda tillståndet kallas krummerik och det förvärvade är känt som Peyronies sjukdom eller induratio penis plastica.

Peyronies sjukdom är en vanlig sjukdom och experterna beräknar att ca 5 % av alla män har den. Orsaken är inte helt klar men det finns teorier angående vilka faktorer som kan påverka sjukdomen.