Pungbråck

Pungbråck är ett samlingsnamn för olika besvär som gör att pungen blir svullen. Oftast behöver pungbråck ingen behandling, men ibland kan du behöva opereras. 

Symtom

Alla pungar ser olika ut. Ofta är den vänstra punghalvan lite större än den högra. Ibland kan den vara mycket större och då kallas det pungbråck.