Sterilisering

Sterilisering, Vasektomi, är en operation där sädesledarna stängs av.

Vi opererar här på mottagningen under lokalbedövning. Du kan gå hem efter ingreppet.
Steriliseringsoperation föranleds alltid av ett samtalsbesök hos oss någon månad innan ingreppet.
Efter operationen lämnar du spermaprov för att säkerställa att ingreppet har lyckats.

OBS! Innan steriliseringsoperationen behöver du beställa ett personbevis hos Skattemyndigheten som du tillhör. Det är viktigt att du tar med dig personbeviset hit till oss, annars kan vi inte utföra ingreppet.